KategorieAktualności

Wycena nieruchomości. Kiedy jest niezbędna, co zawiera. Pigułka wiedzy

wycena nieruchomosci operat szacunkowy kraków

Wycena nieruchomości pozwala określić wartość danej nieruchomości. Może dotyczyć zarówno mieszkania, jak i domu czy działki z domem lub terenu niezabudowanego. Ostateczna cena nieruchomości zależy od wielu czynników m.in. rodzaju, lokalizacji oraz stanu faktycznego. Kiedy wycena nieruchomości jest niezbędna? Jak wygląda? Jakie informacje zawiera? Jak długo jest ważna? Kto zajmuje się wyceną? Gdzie zamówić wycenę nieruchomości, która będzie rzetelna? Wpis przybliża kluczowe zagadnienia, które należy wiedzieć o wycenie nieruchomości.

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości pozwala określić realną, rynkową wartość danej nieruchomości. Może dotyczyć zarówno mieszkania, jak i domu czy działki z domem lub działki niezabudowanej. Cena nieruchomości zależy od wielu czynników, do których zaliczamy m.in. rodzaj nieruchomości, lokalizację oraz stan faktyczny. Wycena tworzona jest w formie specjalnego dokumentu, który określany jest jako operat szacunkowy

Dom, mieszkanie, działka – sprawdź wartość nieruchomości

Wycena nieruchomości dotyczyć może zarówno zabudowanej działki z domem jednorodzinnym, jak i mieszkania czy też działki niezabudowanej. Wyceny tworzy się również dla nieruchomości komercyjnych. Aby poznać wartość nieruchomości, należy sporządzić wycenę. Rzetelnie wykonany operat szacunkowy jest podstawą do podejmowania decyzji odnośnie danej nieruchomości.

Kto zajmuje się wyceną nieruchomości? Gdzie zamówić usługę?

Rzeczoznawca majątkowy odpowiada za wykonanie wyceny nieruchomości. Dostęp do bazy aktów notarialnych, pozwala mu na dokonanie precyzyjnej analizy cen transakcyjnych, jakie osiągane były dotychczas w zbliżonych warunkach. Operat szacunkowy, sporządzany w formie pisemnej, stanowi dokument urzędowy. Jedynie licencjonowany Rzeczoznawca może tworzyć operat szacunkowy, który ma moc prawną. 

Operat szacunkowy

Dokument, który zawiera informacje dotyczące wartości nieruchomości to operat szacunkowy. Musi być czytelny, jasny, a także ujednolicony. Zawiera wszystkie niezbędne dane o nieruchomości, przeznaczenie wycenianej nieruchomości wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego, jak również analizę rynku nieruchomości pod kątem cen transakcyjnych. Niezbędne są także podstawy prawne wyceny oraz metodologia i technika zastosowana przez specjalistę. Przedstawia tok obliczeń oraz ich wynik. Cena nieruchomości musi zostać ujęta w pełnych złotych (dopuszczalne jest zaokrąglenie do pełnych tysięcy). Dokument ma charakter urzędowy, sporządzany jest w formie pisemnej. Opatrzony jest datą wykonania i podpisem uprawnionego Rzeczoznawcy.  Do operatu dołącza się wykorzystane do jego sporządzenia dokumenty.

 

Co zawiera operat szacunkowy?

Wycena nieruchomości:

 • Określa przedmiot i zakres dokonywanej wyceny.
 • Podaje cel wyceny nieruchomości, np. zakup nieruchomości, sprzedaż, uzyskanie kredytu hipotecznego (zabezpieczenie wierzytelności).
 • Określa podstawę formalną operatu szacunkowego.
 • Wymienia źródła danych o rzeczonej nieruchomości.
 • Uwzględnia daty istotne dla określenia wartości nieruchomości.
 • Zawiera opis stanu nieruchomości.
 • Podaje przeznaczenie wycenianej nieruchomości, a także określa charakterystykę oraz analizę rynku nieruchomości, opis podejścia, metody, jak również wykorzystane techniki do stworzenia operatu szacunkowego.
 • Określa rodzaj wartości.
 • Podaje rzetelną, obiektywną wartość nieruchomości.

Wynikiem wyceny jest konkretna kwota, obliczona na podstawie wyszczególnionych danych. Określa ona aktualną wartość nieruchomości.

Regulacja prawna dot. sporządzania operatu szacunkowego

Szczegółowe zasady, warunki oraz regulacje prawne dotyczące sporządzania wyceny nieruchomości, zawarte zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Dokumenty niezbędne do wykonania operatu szacunkowego nieruchomości  

Do wykonania wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego niezbędne są dokumenty, które pozwolą Rzeczoznawcy Majątkowemu na rzetelną, profesjonalną analizę. W przypadku dostarczenia kompletu dokumentów możemy także liczyć na szybsze wykonanie usługi. Należy dostarczyć:

 • Numer księgi wieczystej. W przypadku posiadania – podstawę nabycia – akt notarialny.
 • Uproszczony wypis z rejestru gruntów (tj. numer ewidencyjny działki, decyzja podziałowa jeśli nieruchomości uległa podziałowi powierzchnia nieruchomości – w przypadku działek niezabudowanych lub zabudowanych.
 • Kopię mapy ewidencyjnej (lokalizacja nieruchomości).

Klikając w link, możemy szybko pobrać wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do wyceny nieruchomości.

Kiedy wycena nieruchomości jest niezbędna?

Sporządzenie operatu szacunkowego jest konieczne w różnych sytuacjach. Wycena nieruchomości będzie potrzebna w przypadku:

 • Sprzedaży nieruchomości.
 • Nabycia nieruchomości. 
 • Starania się o kredyt hipoteczny. Bank musi poznać wartość budynku lub lokalu, który będzie stanowił zabezpieczenie spłaty zobowiązania.
 • Konieczności określenia odpłatności w użytkowaniu wieczystym np. wykup nieruchomości na własność.
 • Ustalenia opłat planistycznych (w przypadku ustanowienia lub zmiany miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania terenu).
 • Konieczności określenia wysokości podatku od nieruchomości.
 • Starania się o odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości.
 • Potrzeby ustalenia wysokości czynszu dla potrzeb najmu.
 • Dokonania podziału majątku np. do spadku.
 • Egzekucji komorniczej.
 • Do przedłożenia informacji organom podatkowym.

Co wpływa na cenę nieruchomości? 

Przepisy prawne w precyzyjny, dokładny sposób określają zarówno formę, jak i treść operatu. Cena jednak jest różna, na co składa się wiele czynników. Rzeczoznawca sprawdza

 • Stan techniczno-użytkowy nieruchomości.
 • Stan prawny.
 • Lokalizację nieruchomości.
 • Obciążenia (służebności).
 • Dostęp do drogi publicznej.
 • Posadowienie nieruchomości zgodnie z przepisami prawa.

A co wpływa na koszt wyceny?

 • Rodzaj nieruchomości – dom, mieszkanie, lokal komercyjny, działka lub teren niezabudowany,
 • Sytuacja prawna nieruchomości (dwa domy na jednej działce, służebności).
 • Koszt, który musi ponieść Rzeczoznawca w związku z przygotowaniem wyceny (dojazdy na miejsce, zgromadzenie niezbędnych dokumentów).
 • Termin wykonania operatu.

Jak długo ważna jest wycena stworzona przez Rzeczoznawcę Majątkowego?

Rozporządzenie Rady Ministrów określa, że ważność operatu szacunkowego jest aktualna maksymalnie przez 12 miesięcy od momentu jego sporządzenia. Po upływie tego czasu należy wykonać aktualizację operatu. Jest to spowodowane dynamiką rynku. Okoliczności wyceny mogą się zmienić w przeciągu roku. Wycena Rzeczoznawcy może być więc nieadekwatna. Istnieje jednak warunkowa możliwość wydłużenia ważności operatu. Musi go jednak zatwierdzić Rzeczoznawca, który go sporządził. Brak aktualizacji operatu po 12 miesiącach od jego wystawienia oznacza, że stracił on swoją moc prawną. W przypadku aktualizacji wyceny należy pamiętać, że zmiana wartości nieruchomości jest niemożliwa. 

Zamów operat szacunkowy od MWoźniak Group

Nasza firma obejmuje profesjonalną wycenę nieruchomości. Wykonujemy rzetelny operat szacunkowy nieruchomości terenie Małopolski, w wybranych powiatach.

*Zielone pola oznaczają dostępne lokalizacje.
operat szacunkowy, wycena nieruchomości, gdzie wykonujemy wycenę nieruchomości
operat szacunkowy, wycena nieruchomości, gdzie wykonujemy wycenę nieruchomości śląsk
operat szacunkowy, wycena nieruchomości, gdzie wykonujemy wycenę nieruchomości podkarpacie

 

MWoźniak Group

Rzeczoznawca Majątkowy | Sprzedaż Nieruchomości Premium | Wycena nieruchomości

 

 

Oferujemy luksusowe nieruchomości w wysokim standardzie. Posiadamy oferty na wyłączność, które niedostępne są w regularnej sprzedaży. Służymy także pomocą, wiedzą oraz doświadczeniem w procesie wyceny mieszkania lub innej nieruchomości. Zapewniamy profesjonalne usługi, dbając o najwyższą jakość, dyskrecję, a także szybkość działania. Jesteśmy dla naszych Klientów na każdym etapie współpracy, zawsze działając zgodnie z ich najlepszym interesem. Aby uzyskać wycenę, prosimy o kontakt przez formularz.

 

Zapraszamy także do kontaktu:

Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego – tel. 533 991 535

lub poprzez adres e-mail: [email protected]

Wycena nieruchomości – to ważne!

Wykonany przez Rzeczoznawcę Majątkowego operat szacunkowy, może zostać wykorzystywany tylko i wyłącznie dla celu, dla którego został przygotowany. Wraz z operatem należy dołączyć potwierdzone z oryginałem dokumenty:

 • Uproszczony wpis z rejestru gruntów oraz kopię mapy ewidencyjnej w przypadku domu lub działki.
 • Odpisy z Księgi Wieczystej.
 • Dokumentację fotograficzną nieruchomości.
 • Polisę ubezpieczeniową Rzeczoznawcy.

Operat szacunkowy musi zostać również opatrzony klauzulami – m.in. o poufności danych i możliwego wykorzystania, jak również oświadczeniem Rzeczoznawcy Majątkowego o postępowaniu zgodnie z prawem.