Wycena nieruchomości

wycena nieruchomości, operat szacunkowy
Kompleksowa i Rzetelna

Wycena nieruchomości

Operat szacunkowy to profesjonalna ocena wartości nieruchomości, którą sporządza Rzeczoznawca Majątkowy. Obiektywna wycena nieruchomości pomaga zarówno sprzedającemu, jak i kupującemu w finalizacji transakcji. Rzeczowa wycena pozwala określić wartość nieruchomości, a dzięki temu, wyznaczyć cenę adekwatną do wartości. Na podstawie wyceny oraz operatu szacunkowego przeprowadza się sprawną, opłacalną obustronnie transakcję. Operat jest niezbędny nie tylko do przeprowadzenia sprzedaży, ale także podziału majątku czy do uzyskania kredytu. 

Zespół MW Group przygotuje kompleksową, rzetelną usługę, jakiej potrzebujesz. Oferujemy szereg usług, do których należą m.in. analiza chłonności, analiza dla potrzeb realizacji inwestycji, wycena nieruchomości komercyjnych, wycena maszyn i urządzeń czy wycena przedsiębiorstw. 

 

Dbamy o Twój czas, komfort oraz pełne zadowolenie. 
POZNAJ

NAS

LEPIEJ

Kiedy niezbędny jest

Operat szacunkowy

Sporządzenie operatu szacunkowego jest konieczne w różnych sytuacjach. Wycena nieruchomości będzie niezbędna w przypadku:

 • Sprzedaży nieruchomości.
 • Nabycia nieruchomości.
 • Starania się o kredyt hipoteczny. Bank musi poznać wartość budynku lub lokalu, który będzie stanowił zabezpieczenie spłaty zobowiązania.
 • Konieczności określenia odpłatności w użytkowaniu wieczystym np. wykup nieruchomości na własność.
 • Ustalenia opłat planistycznych (w przypadku ustanowienia lub zmiany miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania terenu).
 • Konieczności określenia wysokości podatku od nieruchomości.
 • Starania się o odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości.
 • Potrzeby ustalenia wysokości czynszu dla potrzeb najmu.
 • Dokonania podziału majątku np. do spadku.
 • Egzekucji komorniczej.
 • Do przedłożenia informacji organom podatkowym.
wycena nieruchomości, operat szacunkowy
Profesjonalna

Wycena nieruchomości

Zwykle wycena nieruchomości związana jest z potrzebami gospodarczymi oraz przepisami prawa. Można podać 5 głównych celów sporządzania operatów:

 • Wycena do celów podatkowych. m.in. określenie wysokości podatku od nieruchomości, opodatkowanie od darowizny lub spadku, a także podziału majątku w przypadku rozwodu.
 • Transfer praw do nieruchomości. Umowa kupna-sprzedaży, dzierżawa, ale i ustanowienie innych form użytkowania zależnego.
 • Udzielenie kredytu. Wartości zabezpieczenia kredytu hipotecznego musi zostać określona na podstawie rzetelnego operatu wykonanego przez licencjonowanego Rzeczoznawcę Majątkowego. 
 • Określenie odszkodowań. m.in. z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, decyzji planistycznych albo zmian stanu środowiska.
 • Doradztwo inwestycyjne.

Do wykonania wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego potrzebne są dokumenty, które pozwolą Rzeczoznawcy Majątkowemu na rzetelną analizę. Dostarczenie kompletu dokumentacji znacznie skróci czas przygotowania, a jednocześnie pozwoli na szybkie stworzenie profesjonalnej wyceny nieruchomości.

WYMAGANE

DOKUMENTY

do wyceny Nieruchomości
Rzetelna analiza

Zakres wyceny nieruchomości

Wycena nieruchomości:

 • Określa przedmiot i zakres dokonywanej wyceny.
 • Podaje cel wyceny nieruchomości, np. zakup nieruchomości, sprzedaż, uzyskanie kredytu hipotecznego (zabezpieczenie wierzytelności).
 • Określa podstawę formalną operatu szacunkowego.
 • Wymienia źródła danych o rzeczonej nieruchomości.
 • Uwzględnia daty istotne dla określenia wartości nieruchomości.
 • Zawiera opis stanu nieruchomości.
 • Podaje przeznaczenie wycenianej nieruchomości, a także określa charakterystykę oraz analizę rynku nieruchomości, opis podejścia, metody, jak również wykorzystane techniki do stworzenia operatu szacunkowego.
 • Określa rodzaj wartości.
 • Podaje rzetelnąobiektywną wartość nieruchomości.

Wynikiem wyceny jest konkretna kwota, obliczona na podstawie wyszczególnionych danych. Określa ona aktualną wartość nieruchomości.

wycena nieruchomości, operat szacunkowy

POWIEDZ NAM, CZEGO POTRZEBUJESZ

Wycena nieruchomości komercyjnych

Wycena domów i mieszkań

Analiza
chłonności

Doradztwo i analiza inwestycyjna

Monika Woźniak
Godny zaufania, Licencjonowany

Rzeczoznawca Majątkowy

Naszym Klientom proponujemy kompleksową opiekę Rzeczoznawcy Majątkowego, który posiada odpowiednią wiedzę, a także wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu analizy chłonności, operatu szacunkowego nieruchomości czy wyceny nieruchomości. Firma MWoźniak Group wykonuje zarówno wycenę na potrzeby kredytu i windykacji, jak i sprzedaży nieruchomości czy podziału majątku. Zajmujemy się także analizą na potrzeby realizacji inwestycji dla przedsiębiorców. Proponujemy także ekspertyzę studium wykonalności dla inwestycji.  Gwarantujemy rzetelność, profesjonalizm, terminowość, także wykonanie usług na najwyższym poziomie.

Rzeczoznawca Majątkowy błyskawicznie podejmie działania, by spełnić oczekiwania, a tym samym zadbać o Twój komfort, zadowolenie, a także zaoszczędzić Twój cenny czas.

rzeczoznawca

majątkowy

kompleksowa

Wycena nieruchomości

Podejmując współpracę, przede wszystkim dbamy o interesy Klienta. Doradzamy w kluczowych decyzjach finansowych, służąc doświadczeniem oraz wiedzą, pracując przy tym z pełnym zaangażowaniem. Gwarantujemy kompleksową, rzetelną usługę, jakiej potrzebujesz. Oferujemy szereg usług, do których należą m.in. wycena domów i mieszkań, analiza chłonności, analiza dla potrzeb realizacji inwestycji, wycena nieruchomości komercyjnych, wycena maszyn i urządzeń czy wycena przedsiębiorstw. 

Nieruchomości komercyjne

wycena nieruchomości, operat szacunkowy

Analiza dla potrzeb inwestycji

wycena nieruchomości, operat szacunkowy

Wycena firm i przedsiębiorstw

wycena nieruchomości, operat szacunkowy

Prywatne domy i mieszkania